O нама

Студентске организације Факултета ветеринарске медицине у Београду

 Од оснивања Факултета ветеринарске медицине у Београду до данас постојале су разне студентске организације. Неке од њих, попут Риболовачке и Фотографске секције висе не постоје, неке су имале паузе у раду и поново биле активиране. Кроз историју факултета, а често и у зависности од политичких прилика у земљи удружење је имало различита имена. Први назив студентске организације био је Факултетски одбор савеза студената Ветеринарског факултета – ФОСС ВФ. Студентска организација је организовала културно забавни живот на факултету кроз књижевне вечери, музичке манифестације, прославу дана студената, 8. марта, апсолвентских вечери и екскурзија. Седамдесетих година, назив се мења у Савез социјалистичке омладине Ветеринарског факултета – ССО ВФ. У овом периоду сваке друге године биле су одржаване манифестације Ветеринијада или Марш. На њима је поред осталих Ветеринарских факултета бивше Југославије учествовао и Ветеринарски факултет у Београду, чији студенти су постизали запажене резултате на такмичењима. Касније студентска организација добија назив Савез студената Ветеринарског факултета – СП ВФ, а 2006. године оснива се Студентски парламент Факултета ветеринарске медицине у Београду – СП ФВМ. Данас је активно шест студентских организација.

Студентски парламент Факултета ветеринарске медицине у Београду – СП ФВМ

Студентски парламент представља мост између студената и студентских организација са једне стране и управе факултета са друге стране. Према Закону о високом образовању, који је усклађен са принципима Болоњске декларације сваки факултет мора имати Студентски парламент као главни вид студентског организовања.
Студентски парламент није студентска организација већ представничко тело студената на факултету. Идеја о стварању оваквог законодавног тела факултета проистекла је из чињенице да студент продекан и студентске организације нису довољни да заштите права и интересе студената. Студентски парламент представља орган управе факултета који штити студентска права и интересе. У складу са тим делегирају се представници студената Савету факултета где чине шетину чланова и Научно-наставном већу где чине петину, као и студент продекан који је представник студента у Деканату.

Придружите нам се на ФБ www.facebook.com/FVMBeograd и www.facebook.com/groups/fvm.beograd/.

Више о студентском парламенту...