Редакција

Главни и одговорни уредник

Дарко Крсмановић

Заменик главног и одговорног уредника

Уна Марковић

Секретар

Ана Грујић

Чланови уредништва:

Маша Јовановић

Славица Дражић

Јована Илић

Тамара Васовић