ЦНИРС

Центар за научно-истраживачки рад студената – ЦНИРС

ЦНИРС је удружење основано у оквиру Студентског парламента како би се популаризовао научно-истраживачки рад студената. Идеју о оснивању овог удружења подстакла је чињеница да се већ педесет четири године одржава Конгрес биомедицинских наука Србије, на којем студенти факултета медицинских групација презентују своје научно-истраживачке радове. На нашем факултету у оквиру катедри постоји велики број лабораторија које су добро опремљене, поред тога велика је заинтересованост професора да укључе студенте у научно-истраживачки рад.

Сваке године организује се Конкурс за пријаву радова. Студенти могу одабрати неку од тема понуђених конкурсом, или у договору са професорима – менторима рада пријавити резервисану тему из области у којој би радили истраживање. Право учешћа имају сви студенти друге или старијих година основних студија и могу радити рад из предмета који су одслушали или положили. Конгресу биомедицинских наука Србије претходи организација Мини-конгреса на којем студенти презентују своје радове, а трочлана комисија коју представљају професори их оцењује. Најбоље оцењени радови представљaу наш факултет на Конгресу биомедицинских наука.

Студенти Факултета ветеринарске медицине у Београду су се први пут представили са својим радовима на 52. Конгресу студената биомедицинких наука Србије са међународним учешћем у Будви 2011. године. Презентовано је шеснаест радова у оквиру сесије „Ветеринарска медицина“. Ова нова сесија је тада и први пут организована. Већ наредне године, на Конгресу који је одржан на Копаонику, студенти нашег факултета су успешно презентовали своје радове. Полако ова организација постаје традиција.